Îmbunătățirea constructiv-funcțională a dronelor hexarotor pentru asigurarea stabilitărții dinamice / Constructive-Functional Improvement of Hexacopter Drones to Ensure Dynamic Stability / STAMATE Mihai – Alin – 07.03.2023, ora 12:00

In data de 07.03.2023, ora 12:00,  sala 2.3. a Bibliotecii Centrale UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Îmbunătățirea constructiv-funcțională a dronelor hexarotor pentru asigurarea stabilitărții dinamice / Constructive-Functional Improvement of Hexacopter Drones to

Platformă informatică pentru monitorizare via internet a funcționării sistemelor de producție robotizate / Web-Based Monitoring Platform for Digital Twin-Enabled Robotic Manufacturing Systems / STAN Elena – Liliana – 07.03.2023, ora 10:00

In data de 07.03.2023, ora 10:00,  sala 2.3. a Bibliotecii Centrale UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Platformă informatică pentru monitorizare via internet a funcționării sistemelor de producție robotizate / Web-Based Monitoring Platform

Realizarea unor componente protetice personalizate prin producție aditivă / Making Customized Prosthetic Components through Additive Production / ALEXANDRESCU Dragoș – Vivi – 28.02.2023, ora 10:00

In data de 28.02.2023, la ora 10:00,  în sala JI 209, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Realizarea unor componente protetice personalizate prin producție aditivă / Making Customized Prosthetic Components through Additive Production elaborată de domnul  ALEXANDRESCU Dragoș

Metode moderne de detecţie a cancerului gastric / Modern Methods for Detection of Gastric Cancer / BOGEA Mihaela Iuliana – 27.01.2023, ora 09:00

In data de 27.01.2023, la ora 09:00,   în sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode moderne de detecţie a cancerului gastric / Modern Methods for Detection of Gastric Cancer  elaborată de doamna BOGEA Mihaela

Aplicații de interferometrie holografică digitală în timp real cu modularea spațială a luminii pentru diagnosticarea suprafețelor și a obiectelor de fază / Real-Time Digital Holographic Interferometry Applications with Spatial Light Modulation for Surfaces and Phase Objects Diagnosis / SIMA Adrian – 30.01.2023, ora 11:00

În data de 30.01.2023, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Aplicații de interferometrie holografică digitală în timp real cu modularea spațială

Security Hardening for IoT Architectures / Consolidarea securității arhitecturilor IoT / STĂNILOIU Eduard – 6.02.2023, ora 9.00

In data de 6.02.2023, la ora 9.00, va avea loc in sala PR 105, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Security Hardening for IoT Architectures / Consolidarea securității arhitecturilor IoT a candidatului STĂNILOIU Eduard

Memory Optimization Techniques for Modern Computer Systems / Tehnici de optimizare a folosirii memoriei in sisteme de calcul moderne / Răzvan NIȚU – 6.02.2023, ora 11.00

In data de 6.02.2023, la ora 11.00, va avea loc in sala PR 105, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Memory Optimization Techniques for Modern Computer Systems / Tehnici de optimizare a folosirii memoriei

Number Representation Systems in Computer Engineering / Sisteme de reprezentare a numerelor în ingineria calculatoarelor / CIOCÎRLAN Ștefan-Dan – 3.02.2023, ora 13.00

In data de 3.02.2023, la ora 13.00, va avea loc in sala PR 105, din cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in localul din Splaiul Independentei nr. 313, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Number Representation Systems in Computer Engineering / Sisteme de reprezentare a numerelor în ingineria