Electrozi chimic modificați cu aplicații în controlul poluării solurilor și plantelor cu poluanți anorganici din zona industrială slatina / Chemically Modified Electrodes with Applications in the Control of Soil and Plant Pollution with Inorganic Pollutants in the Slatina Industrial Area / SPIRIDON (PĂUN) Adina Maria – 06.07.2023, ora 12:00

In data de 06.07.2023, la ora 12:00, în sala L 106, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Electrozi chimic modificați cu aplicații în controlul poluării solurilor și plantelor cu poluanți anorganici din zona industrială slatina / Chemically