In data de 17.07.2023, la ora 10:00,  în sala Jl 207, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări privind utilizarea metalelor feroase în componența picturilor de șevalet pe suporturi metalice și a aliajelor neferoase în structura ferecăturilor pentru icoane cu aplicare în stabilirea autenticității și elaborarea documentației de restaurare / Studies and Researches on the Use of Ferrous Metals in the Composition of Easel Paintings on Metal Supports and Non-Ferrous Alloys in the Structure of Icon Revetments with Application in Establishing Authenticity and Elaboration of Restoration Documentation

elaborată de doamna

BIVOL Lăcrămioara – Raluca

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELORcomponenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU ȘTEFĂNOIU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VALERIU GABRIEL GHICA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. IOAN VIDA SIMITI REFERENT
Prof.dr.ing. ANA VIRGINIA SOCALICI REFERENT
Conf.dr.ing. GHEORGHE IACOB REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313