Sinteza nanoparticulelor de platină prin metoda de ablație laser pulsată în mediu lichid folosind laserul cu excimeri KrF  / Synthesis of Platinum Nanoparticles by Pulsed Laser Ablation in Liquid Medium Method using the Krf Excimer Laser / LAZĂR Oana Andreea – 25.07.2023, ora 11:00

În data de 25.07.2023, la ora 11:00, în sala  JL08 va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate, în localul din Splaiul Independenței nr.313. ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Sinteza nanoparticulelor de platină prin metoda de ablație laser pulsată în mediu lichid folosind laserul cu excimeri