APLICAREA NANOTEHNOLOGIEI ÎN DOMENIUL EPURĂRII APELOR INDUSTRIALE / STOIAN (PĂUNESCU) OANA / 6 septembrie 2023, la ora 9:00

In data de 6 septembrie 2023, la ora 9:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul APLICAREA NANOTEHNOLOGIEI ÎN DOMENIUL EPURĂRII APELOR INDUSTRIALE / APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT elaborată de STOIAN (PĂUNESCU)

APLICAȚII DE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ÎN PROIECTAREA TRANZISTOARELOR MOSFET DE PUTERE / GEORGIAN NICOLAE / 18.09.2023, la ora 14:00

Pe data de 18.09.2023, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu a ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: APLICAȚII DE ÎNVĂȚARE AUTOMATĂ ÎN PROIECTAREA TRANZISTOARELOR MOSFET DE PUTERE

CONTRIBUȚII PRIVIND EFICIENTIZAREA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ȘI IMPLICAȚII ÎN INDUSTRIE / SCĂRIȘOREANU DESDEMONA ISABELA / 15.09.2023, ora 12:00

Pe data de 15.09.2023, ora 12:00,  sala  CK 104,  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: CONTRIBUȚII PRIVIND EFICIENTIZAREA TRANSPORTULUI MULTIMODAL ȘI IMPLICAȚII ÎN INDUSTRIE / CONTRIBUTIONS ON MULTIMODAL TRANSPORT EFFICIENCY AND INDUSTRY IMPLICATIONS, elaborată de doamna SCĂRIȘOREANU

Studiul performanțelor economicității și emisiilor poluante ale unui motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu gaz natural comprimat și hidrogen / MARIUS-CĂTĂLIN BARBU / 22.09.2023, la ora 11:00

În data de 22.09.2023, la ora 11:00, în sala 2.2, din cadrul Bibliotecii Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul „Studiul performanțelor economicității și emisiilor poluante ale unui motor cu aprindere

VALORIFICAREA INTEGRATĂ ENERGETIC ȘI ECOLOGIC A DEȘEURILOR DIN SECTORUL AVICOL / GRIGORIU (TILICI) RODICA MANUELA / 12.09.2023, la ora 12:00

În data de 12.09.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, în sala EH 001,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:   VALORIFICAREA INTEGRATĂ ENERGETIC ȘI ECOLOGIC A DEȘEURILOR DIN SECTORUL AVICOL     elaborată de GRIGORIU (TILICI) RODICA MANUELA, în domeniul fundamental ȘTIINŢE

SISTEME RETARD CU MEMBRANE SINTETICE / FERENCZ (DINU) ANDREEA / 01.09.2023, la ora 11:00

În data de 01.09.2023, la ora 11:00,  sala L 106, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: SISTEME RETARD CU MEMBRANE SINTETICE/ RETARD SYSTEMS WITH SYNTHETIC MEMBRANES elaborata de

Influenţa parametrilor regimului de sudare asupra transferului de căldură la depunerea de material prin sudare robotizată / VERDETE P. BOGDAN – MARIAN / 06.09.2023, ora 12:00

Pe data de 06.09.2023, ora 12:00,  sala 2.3. a Bibliotecii Centrale UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Influenţa parametrilor regimului de sudare asupra transferului de căldură la depunerea de material prin sudare robotizată /  The influence

Cercetări privind monitorizarea online și managementul comunicațiilor inteligente / Research on Online Monitoring and Intelligent Communication Management / MINEA Viviana – Laetiția – 08.09.2023, ora 13:00

În data de 08.09.2023, ora 13:00,  în sala JI 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind monitorizarea online și managementul comunicațiilor inteligente / Research on Online Monitoring and Intelligent Communication Management  elaborată de doamna MINEA