În data de 18.10.2023, la ora 09:30, în sala CH104, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Studii şi cercetǎri privind optimizarea protezelor modulare de gambǎ și coapsǎ/ Studies and Research for Optimization of the Calf and Thigh Modular Prostheses”

elaborată de doamna 

Oana-Andreea CHIRIAC

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. Octavian Grigore DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Constantin NIȚU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. Silviu Dan MÂNDRU REFERENT
Prof.dr.ing. Marius Cristian LUCULESCU REFERENT
Prof.dr.ing. Mihai AVRAM REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.