Cercetări privind valorificarea transferului tehnologic în vederea creșterii sustenabile a competitivității organizațiilor de cercetare – dezvoltare – inovare / Research on the Valorization of Technology Transfer in View of Sustainable Increase in the Competitiveness of  Research – Development – Innovation Organizations / CARAMIHAI (GUDA) Mihaela – 11.03.2022, ora 13:00

In data de 11.03.2022, ora 13:00,  sala   CB109 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind valorificarea transferului tehnologic în vederea creșterii sustenabile a competitivității organizațiilor de cercetare – dezvoltare – inovare / Research

Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari / Frequency Domain Modeling and Simulation of Low Voltage Electric Power Networks with Nonlinear Loads / STEFĂNESCU Valentin – 07.03.2022, ora 12:00

În data de 07.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari /

Rețele de transport cu consolidări de fluxuri / Transport Networks with Flow Consolidation / STERE Armand – Șerban – 03.03.2022, ora 12:00

In data de 03.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Rețele de transport cu consolidări de fluxuri / Transport Networks with Flow Consolidation, elaborată de domnul

Bioproduse hibride pe bază de colagen din pește si extracte naturale / Hybrid Bioproducts Based on Fish Collagen and Natural Extracts / DĂNILĂ Elena – 04.03.2022, ora 10:00

In data de 04.03.2022, ora 10:00,  sala A 040, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Bioproduse hibride pe bază de colagen din pește si extracte naturale / Hybrid Bioproducts

Studiul interacțiunii osie-cale de rulare la vehiculele feroviare de tracțiune / Study of Wheelset-Track Interaction in Railway Traction Vehicles / GHEȚI Marius – Alin – 04.03.2022, ora 12:00

In data de 04.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Studiul interacțiunii osie-cale de rulare la vehiculele feroviare de tracțiune / Study of Wheelset-Track Interaction in Railway Traction

Studii privind comportarea sistemelor laser cu semiconductoare în cavități optice externe duble pentru comunicații securizate / Studies on the Behaviour of Semiconductor Laser Systems Coupled with Two External Cavities for Secure Communications / ONEA Cristina – Sanda – 03.03.2022, ora 16:00

În data de 03.03.2022, la ora 16:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:   Studii privind comportarea sistemelor laser cu semiconductoare în cavități optice externe duble pentru comunicații securizate / Studies on the

Studii și cercetări experimentale, privind recuperarea în scopul valorificării, a metalelor conținute în pasta catodică a bateriilor Li-ion uzate/ Studies and Experimental Research Regarding the Recovery for the Purpose of Capitalization of Metals Contained in the Cathodic Paste of Spent Li-Ion Batteries / BRATOSIN Ionuț Nicușor – 11.02.2022, ora 12:00

In data de 11.02.2022, la ora 12:00,  în sala JL209, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări experimentale, privind recuperarea în scopul valorificării, a metalelor conținute în pasta catodică a bateriilor Li-ion uzate/ Studies and Experimental Research

Creşterea calităţii energiei electrice prin sisteme de automatizare a reţelei de distribuţie / Increasing the Quality of Electricity through Distribution Network Automation Systems / CIURESCU – ȚIBRIAN Mihai – 22.02.2022, ora 12:00

In data de 22.02.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Creşterea calităţii energiei electrice prin sisteme de automatizare a reţelei de distribuţie / Increasing the Quality of Electricity through Distribution Network Automation Systems, elaborată