În data de 30.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:

Contribuții privind eficientizarea soluțiilor de conversie și stocare a energiei regenerabile / Contributions Regarding the Efficiency of Converting and Storage of Renewable Energy

LUPAŞCU Andreea Mădălina,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. LAURENŢIU-MARIUS DUMITRAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VALENTIN NĂVRĂPESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. SORIN MUŞUROI MEMBRU
C.S.I dr.ing. ION POTÂRNICHE MEMBRU
Prof.dr.ing. SORIN-DAN GRIGORESCU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.