În data de 29.03.2022, la ora 14:30, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare şi de transesterificare ce utilizează catalizatori de tip enzime sau de tip răşini / US and/or MW Intensification of Esterification and Transesterification Processes using Enzyme or Resin Catalysts

 elaborată de

SĂULESCU (VARTOLOMEI) Anamaria,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. IOAN CĂLINESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S.I.dr.ing. PETRU FILIP MEMBRU
Conf.dr.chim. CHRISTINA MARIE ZĂLARU MEMBRU
Conf.dr.ing.  ADINA IONUȚA GAVRILĂ MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.