Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare şi de transesterificare ce utilizează catalizatori de tip enzime sau de tip răşini / US and/or MW Intensification of Esterification and Transesterification Processes using Enzyme or Resin Catalysts / SĂULESCU (VARTOLOMEI) Anamaria – 29.03.2022, ora 14:30

You are here:
Go to Top