În data de 31.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles

elaborată de

 ANTON Bogdan

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE.

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ION MARGHESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ADRIANA FLORESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ALEXANDRU VASILE REFERENT
Prof.dr.ing. IOAN LIȚĂ REFERENT
Prof.dr.ing. RADU GABRIEL BOZOMITU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online, prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail nicoleta.branisteanu@upb.ro

Astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313