În data de 29.03.2022, la ora 12:00, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques for Intensifying the Synthesis of Liquid Biofuels

elaborată de

VLAICU Alexandru,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. IOAN CĂLINESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S.I.dr.ing. SANDA VELEA MEMBRU
C.S.I.dr.habil. FLORIN OANCEA MEMBRU
Conf.dr.ing.  PETRE CHIPURICI MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.