Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles / ANTON Bogdan – 31.03.2022, ora 14:00

În data de 31.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Metode de îmbunătățire a consumului de energie pentru autovehicule / Methods of Improving Energy Consumption for Motor Vehicles elaborată