Electrozi chimic modificați cu aplicații în controlul poluării solurilor și plantelor cu poluanți anorganici din zona industrială slatina / Chemically Modified Electrodes with Applications in the Control of Soil and Plant Pollution with Inorganic Pollutants in the Slatina Industrial Area / SPIRIDON (PĂUN) Adina Maria – 06.07.2023, ora 12:00

In data de 06.07.2023, la ora 12:00, în sala L 106, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Electrozi chimic modificați cu aplicații în controlul poluării solurilor și plantelor cu poluanți anorganici din zona industrială slatina / Chemically

Explorarea în invățarea prin recompensă pentru a rezolva probleme din lumea reală / Exploration in Reinforcement Learning for Solving Real World Problems / NICA Andrei – 7.07.2023, ora 11.00

In data de 7 iulie 2023, la ora 11.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in sala PR 105, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Explorarea în invățarea prin recompensă pentru a rezolva probleme din lumea reală / Exploration in Reinforcement Learning for Solving

Detectarea și izolarea defectelor accidentale din cadrul sistemului de comandă pentru vehicule spațiale / Fault Detection and Isolation for Spacecraft Control System / STANCU Florin-Adrian – 3.07.2023

În data de 3.07.2023, la ora 11:00, în sala G-02 – Polizu va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Detectarea și izolarea defectelor accidentale din cadrul sistemului de comandă pentru vehicule spațiale / Fault Detection and Isolation for Spacecraft Control

Creșterea performanțelor roboților mobili și a vehiculelor ghidate autonom ce deservesc mediului industrial / Increasing the Performance of Mobile Robots and Autonomously Guided Vehicles Serving the Industrial Environment / MAROSAN Iosif-Adrian – 14.07.2023, ora 11:00

In data de 14.07.2023, ora 11:00,  sala  CE 001 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Creșterea performanțelor roboților mobili și a vehiculelor ghidate autonom ce deservesc mediului industrial / Increasing the Performance of Mobile Robots and Autonomously

Membrane si procese de membrana in transportul, separarea si sinteza de produsi cu implicatii in medicina sportiva / Membranes And Membrane Processes In The Transport,Separation And Synthesis Of Products With Implications In Sports Medicine / PANCESCU Florentina Mihaela – 30.06.2023, ora 13:00

In data de 30.06.2023, la ora 13:00,  sala L 106, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Membrane si procese de membrana in transportul, separarea si sinteza de produsi

Creșterea eficienței sistemelor energetice prin cogenerare și utilizarea de surse deșeu sau regenerabile/ Increasing the Efficiency of Energy Systems through Cogeneration and the Use of Waste or Renewable Sources / Mihaela CIOCAN – 27.06.2023, ora 8:00

În data de 27.06.2023, la ora 8:00, în sala CG002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Creșterea eficienței sistemelor energetice prin cogenerare și utilizarea de surse deșeu sau regenerabile/ Increasing

Contribuții la optimizarea sistemelor de pompe de căldură / Contributions to the Optimization of Heat Pump Systems / Daniel DIMA – 26.06.2023, ora 12:00

În data de 26.06.2023, la ora 12:00, în sala CG002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții la optimizarea sistemelor de pompe de căldură / Contributions to the Optimization of