Materiale hibride, cu impact redus asupra mediului, pentru ambalaje din industria alimentară / Hybrid Materials with Reduced Environmental Impact for Food Packaging Industry / GHIZDĂREANU Andra-Ionela – 26.09.2023, ora 13:00

În data 26.09.2023, la ora 13:00,  în sala JF 002, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Materiale hibride, cu impact redus asupra mediului, pentru ambalaje din industria alimentară / Hybrid Materials with Reduced Environmental Impact for Food

Dezvoltarea de noi aliaje cu modul de elasticitate scăzut pentru aplicații biomedicale / Development of New Low Modulus Alloys for Biomedical Applications / DOBRI Gabriel – 26.09.2023, ora 09:00

În data 26.09.2023, la ora 09:00,  în sala JF 002, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea de noi aliaje cu modul de elasticitate scăzut pentru aplicații biomedicale / Development of New Low Modulus Alloys for Biomedical

Fenomene specifice la procesarea termomecanică a aliajelor inoxidabile de tip super duplex / Specific Phenomena Occuring During Thermomechanical Processing Of Super-Duplex Stainless Steel (SDSS) Alloys / CĂPRĂRESCU (COJOCARU) Elisabeta Mirela – 25.09.2023, ora 14:00

În data 25.09.2023, la ora 14:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Fenomene specifice la procesarea termomecanică a aliajelor inoxidabile de tip super duplex / Specific Phenomena Occuring During Thermomechanical Processing Of Super-Duplex

Proiectarea, elaborarea și caracterizarea de noi aliaje biocompatibile β-Ti / Design, Development And Characterization Of New Biocompatible β-Ti Alloys / GHICA Ștefan Ioan – 22.09.2023, ora 10:00

În data 22.09.2023, la ora 10:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Proiectarea, elaborarea și caracterizarea de noi aliaje   biocompatibile β-Ti / Design, Development And Characterization Of New Biocompatible β-Ti Alloys elaborată de

Valorificarea energetică a resurselor de biomasă vegetală prin gazeificare / SIMION Iulia – 29.09.2023, ora 12:00

În data de 29.09.2023, la ora 12:00,  în sala EH 001, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea energetică a resurselor de biomasă vegetală prin gazeificare  elaborată de SIMION Iulia rezumat­­_ro / rezumat_en  în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de