În data 25.09.2023, la ora 14:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Fenomene specifice la procesarea termomecanică a aliajelor inoxidabile de tip super duplex / Specific Phenomena Occuring During Thermomechanical Processing Of Super-Duplex Stainless Steel (SDSS) Alloys

elaborată de

CĂPRĂRESCU (COJOCARU) Elisabeta Mirela

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. CONSTANTIN STELIAN STAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DOINA RĂDUCANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICANOR CIMPOEȘU REFERENT
Prof .dr.ing. ANNA NOCIVIN  REFERENT
Prof. dr. ing.  MARIANA LUCIA ANGELESCU  REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313