În data de 29.09.2023, la ora 12:00,  în sala EH 001, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea energetică a resurselor de biomasă vegetală prin gazeificare 

elaborată de

SIMION Iulia

rezumat­­_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  RADU FLORIN PORUMB PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE LĂZĂROIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARIANA PANAITESCU REFERENT
Prof. dr. ing. ION ION REFERENT
Conf. dr. ing. ELENA POP REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și  online prin transmiterea solicitării la S D de Energetică .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313