În data 26.09.2023, la ora 09:00,  în sala JF 002, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea de noi aliaje cu modul de elasticitate scăzut pentru aplicații biomedicale / Development of New Low Modulus Alloys for Biomedical Applications

elaborată de domnul

DOBRI Gabriel

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRA BANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICANOR CIMPOEȘU REFERENT
Prof .dr.ing. LIDIA BENEA REFERENT
Prof. dr. ing. SORIN CIUCĂ REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313