În data 21.09.2023, la ora 11:00,  în sala JF 004, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind îmbunătățirea stabilității structurale și a rezistenței la oxidare a superaliajelor inconel prin adaos de reniu / Research on Improving Structural Stability and Oxidation Resistance of Inconel Superalloys by Rhenium Addition

elaborată de domnul

GRECU Andrei

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. BRÂNDUȘA GHIBAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RADU IOACHIM COMĂNECI REFERENT
Prof.dr.ing. TEODOR MACHEDON PISU REFERENT
Conf.dr.ing. SORIN CIUCĂ REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313