Cercetări privind îmbunătățirea stabilității structurale și a rezistenței la oxidare a superaliajelor inconel prin adaos de reniu / Research on Improving Structural Stability and Oxidation Resistance of Inconel Superalloys by Rhenium Addition / GRECU Andrei – 21.09.2023, ora 11:00

În data 21.09.2023, la ora 11:00,  în sala JF 004, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind îmbunătățirea stabilității structurale și a rezistenței la oxidare a superaliajelor inconel prin adaos de reniu / Research on Improving

Comanda optimală a sistemelor multi-agent cu aplicații pentru formații de zbor / VOICU (STOICU) Serena Cristiana – 2.10.2023, ora 16:00

În data de 2.10.2023, la ora 16:00, în sala G-02 – Polizu, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Comanda optimală a sistemelor multi-agent cu aplicații pentru formații de zbor elaborată de VOICU (STOICU) Serena Cristiana REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în

Dinamica sistemelor de corpuri în câmp gravitațional / Dynamics of Multibody Systems in a Gravitational Field / NICHIFOR Sandra-Elena – 29.09.2023, ora 11:00

In data de 29.09.2023, la ora 11:00, în sala BN 023 va avea loc în cadrul școlii doctorale de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Dinamica sistemelor de corpuri în câmp gravitațional / Dynamics of Multibody Systems in a Gravitational Field elaborată de NICHIFOR Sandra-Elena REZUMAT_RO