În data de 6.10.2023, la ora 11:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea și controlul sistemelor electrice destinate automatizării unui stand de incercari pentru propulsie spațiala / Optimization and Control of Electrical Systems for Automation of a Space Propulsion Test Stand

elaborată de

STOICESCU Adrian

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. LAURENȚIU- MARIUS DUMITRAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VALENTIN NĂVRĂPESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RADU MUNTEANU REFERENT
Prof.dr.ing. VASILE ȚOPA REFERENT
Prof.dr.ing. DAN FLORICĂU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.