Dragoș – Filip NICULESCU / Contribuții la comanda și controlul unui turbomotor pentru aplicații navale / Contributions to the Command and Control of a Gas Turbine for Naval Applications – 06.04.2021, ora 14:00

În data de 06.04.2021, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la comanda și controlul unui turbomotor pentru aplicații navale / Contributions to the Command and Control of a Gas Turbine for

Boris Alexandru BREZAN / Îmbunătăţirea calităţii cidrului cu ajutorul agenţilor antioxidanţi naturali / Improving the Quality of Cider with the Help of Natural Antioxidant Agents – 29.03.2021, ora 10:00

In data de 29.03.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Îmbunătăţirea calităţii cidrului cu ajutorul agenţilor antioxidanţi naturali / Improving the Quality of Cider with the Help of Natural

Arnau CUBILLO ALBERT / Contribuții la controlul formei structurilor aeronautice prin actuatori piezoelectrici / Contributions to Aerostructures Morphing with Piezoelectric Actuators – 26.03.2021, ora 13:00

În data de 26.03.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  CONTRIBUȚII LA CONTROLUL FORMEI STRUCTURILOR AERONAUTICE PRIN ACTUATORI PIEZOELECTRICI / CONTRIBUTIONS TO AEROSTRUCTURES MORPHING WITH PIEZOELECTRIC ACTUATORS elaborată de ARNAU CUBILLO ALBERT,

Nicoleta – Gabriela ȘTEFAN / Obținerea unor derivați ai acizilor grași polinesaturați Ω din produse naturale / Ω-Polyunsaturated Fatty Acid Derivatives Production from Natural Products – 25.03.2021, ora 12:00

In data de 25.03.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Obținerea unor derivați ai acizilor grași polinesaturați Ω din produse naturale / Ω-Polyunsaturated Fatty Acid Derivatives Production from Natural

Yelda VELI / Modele de conversie a energiei în aplicații de putere redusă / Energy Conversion Models In Low Power Applications – 24.03.2021, ora 12:00

În data de 24.03.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctoratcu titlul: Modele de conversie a energiei în aplicații de putere redusă / Energy Conversion Models In Low Power Applications Yelda VELI, REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

CONSTANTIN MIHAI – GABRIEL / Automatic Analysis of the Visual Impact of Multimedia Data /Analiza automată a impactului vizual al datelor multimedia – 23.03.2021, ora 17:00

În data de 23.03.2021, la ora 17:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Automatic Analysis of the Visual Impact of Multimedia Data /Analiza automată a impactului vizual al datelor multimedia elaborată de

PETRESCU (STOICA) ALINA-MARIA / Cercetări privind efectul amortizării histeretice asupra fenomenului de oboseală prin vibrații a lipiturilor de tip Sn-Ag-Cu utilizate în aparatura electronică/ Research on the Effect of Hysteretic Damping on the Phenomenon of Vibration Fatigue of Sn-Ag-Cu Type Solders Used in Electronic Equipment – 18.03.2021, ora 11:00

In data de 18.03.2021, la ora 11:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind efectul amortizării histeretice asupra fenomenului de oboseală prin vibrații a lipiturilor de

DRĂGHICI (BĂDĂLAN) NICULINA / MANAGEMENTUL TERMIC ÎN CADRUL MODULELOR ELECTRONICE DE PUTERE / THERMAL MANAGEMENT FOR POWER ELECTRONIC MODULES – 18.03.2021, ora 15:00

În data de 18.03.2021, la ora 15:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: MANAGEMENTUL TERMIC ÎN CADRUL MODULELOR ELECTRONICE DE PUTERE / THERMAL MANAGEMENT FOR POWER ELECTRONIC MODULES elaborată de DRĂGHICI (BĂDĂLAN)