Spectroscopie nucleară de mare precizie a izotopilor de nichel și dezvoltare de metode de analiză de date / High-Precision Nuclear Spectroscopy in Ni Isotopes and Data Analysis Technique Development / STAN Lucian – 29.10.2021, ora 13:00

În data de 29.10.2021, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: Spectroscopie nucleară de mare precizie a izotopilor de nichel și dezvoltare de metode de analiză de date / High-Precision Nuclear Spectroscopy in

Proprietăți colective ale nucleelor pământurilor rare: măsurări de timp de viață utilizând tehnica dplasării DOPPLER / Collective Properties of Rare-Earth Nuclei: Lifetime Measurements using Recoil Distance DOPPLER Shift Technique / TURTURICĂ Andrei – Emanuel – 29.10.2021, ora 10:00

În data de 29.10.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: Proprietăți colective ale nucleelor pământurilor rare: măsurări de timp de viață utilizând tehnica dplasării DOPPLER / Collective Properties of Rare-Earth Nuclei: Lifetime

Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation / PALEA Victor – Cristian – 22.10.2021, ora 10:00

În data de 22.10.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation elaborată de PALEA

BĂNICĂ (PETROȘEL) Mihaela / Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and experimental research on reducing water aeration time – 15.10.2021, ora 12:00

In data de 15.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and

OPROIU (GHEORGHE) Carmen – Lidia / Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder Matrices – 05.11.2021, ora 11:00

In data de 05.11.2021, la ora 11:00, sala D 013, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder

Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical and Experimental Researches on Increasing the Dissolved Oxygen Content in Water / ALBU Nicoleta Dorina – 08.10.2021, ora 12:00

In data de 08.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical

GEORGESCU (STOICA) Elena – Bianca / Polimeri imprentați molecular pentru senzori biomimetici / Molecularly Imprinted Polymers for Biomimetic Sensors – 07.10.2021, ora 16:30

In data de 07.10.2021, la ora 16:30, în sala A 040 din cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor, situată în Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică,, a tezei de doctorat cu titlul:  Polimeri imprentați molecular pentru senzori biomimetici / Molecularly Imprinted Polymers for

NEGROIU Mihai / Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals Removal Processes from Waters – 06.10.2021, ora 10:00

In data de 06.10.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura în sistem hibrid, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals