METODE INOVATIVE PENTRU DIAGNOSTICAREA CANCERULUI MAMAR / INNOVATIVE METHODS FOR DIAGNOSING BREAST CANCER  / MUȘAT Oana-Raluca – 26.05.2022, ora 11:00

In data de 26.05.2022, la ora 11:00,  sala D018, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: METODE INOVATIVE PENTRU DIAGNOSTICAREA CANCERULUI MAMAR / INNOVATIVE METHODS FOR DIAGNOSING BREAST CANCER  elaborată