MONITORIZAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROTERMICE MODERNIZATE / MONITORING AND CONTROL OF MODERNIZED ELECTROTHERMAL SYSTEMS

In data de 29.09.2020, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: MONITORIZAREA SI CONTROLUL SISTEMELOR ELECTROTERMICE MODERNIZATE / MONITORING AND CONTROL OF MODERNIZED ELECTROTHERMAL SYSTEMS VOICU ALEXANDRU REZUMAT TEZA – RO REZUMAT TEZA

MIHAI OANA (GÂZA) – APLICAȚIILE FIZICII NUCLEARE ÎN DATAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR

În data de 22.09.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  APLICAȚIILE FIZICII NUCLEARE ÎN DATAREA ȘI CARACTERIZAREA MATERIALELOR  / APPLICATIONS OF NUCLEAR PHYSICS IN DATING AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS

CIRCUITE INTEGRATE COMPLEXE UTILIZATE ÎN MEDIUL RADIOACTIV PREZENT ÎN EXPERIMENTUL DE FIZICA ENERGIILOR ÎNALTE LHCB ȘI EXTRAPOLARE CĂTRE EXPERIMENTELE SPAȚIALE

În data de 24.09.2020, la ora 16:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CIRCUITE INTEGRATE COMPLEXE UTILIZATE ÎN MEDIUL RADIOACTIV PREZENT ÎN EXPERIMENTUL DE FIZICA ENERGIILOR ÎNALTE LHCB ȘI EXTRAPOLARE CĂTRE EXPERIMENTELE

CONTRIBUȚII LA STUDIUL COMPORTAMENTULUI VISCO-ELASTOPLASTIC AL UNUI COMPOZIT STRUCTURAL FIBRĂ DE IN/ RĂȘINĂ EPOXY

In data de 18.09.2020 la ora 15:00, va avea loc în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CONTRIBUȚII LA STUDIUL COMPORTAMENTULUI VISCO-ELASTOPLASTIC AL UNUI COMPOZIT STRUCTURAL FIBRĂ DE IN/ RĂȘINĂ EPOXY / CONTRIBUTION À L’ÉTUDE

CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI SECURITĂȚII SERVICIILOR BAZATE PE IP ÎN REȚELE INTELIGENTE DE TELECOMUNICAȚII / CONTRIBUTIONS TO THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY AND SECURITY OF IP BASED SERVICES IN INTELLIGENT TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

În data de 24.09.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI SECURITĂȚII SERVICIILOR BAZATE PE IP ÎN REȚELE INTELIGENTE DE TELECOMUNICAȚII / CONTRIBUTIONS TO THE

TEHNICI NEDISTRUCTIVE DE INSPECT IE A MATERIALELOR CU AJUTORUL FASCICULELOR GAMA CVASI-MONOENERGETICE

In data de 17.08.2020, la ora 10.00, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică online a tezei TEHNICI NEDISTRUCTIVE DE INSPECT IE A MATERIALELOR CU AJUTORUL FASCICULELOR GAMA CVASI-MONOENERGETICE, elaborată de domnul TURTURICĂ VALTER-GABRIEL, în domeniul fundamental  STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat    FIZICA,   REZUMAT_RO REZUMAT_EN NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA Prof.dr.ing.  EMIL SLUŞANSCHI

IONICA IOANA – MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE

In data de 16.09.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MODELE NUMERICE ȘI EXPERIMENTALE DE CÂMP ELECTROMAGNETIC ȘI TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MAȘINI ELECTRICE SPECIALE / NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELS OF ELECTROMAGNETIC

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROTEZELOR PERSONALIZAE / RESEARCH ON OPTIMIZING CUSTOMIZED PROSTHESES

In data de 18.09.2020 la ora 11:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PROTEZELOR PERSONALIZAE / RESEARCH ON OPTIMIZING CUSTOMIZED PROSTHESES, elaborată de domnișoara: BRĂILEANU I. Patricia