In data de 28.01.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA TRANSMISIEI ASUPRA CONSUMULUI ENERGETIC AL AUTOMOBILULULUI / RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE TRANSMISSION FOR VEHICLE ENERGETIC CONSUMPTION,

elaborată de domnul

RENȚEA CRISTIAN-ALEXANDRU,

REZUMAT_RO/REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA TRANSPORTURILOR,  

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAELA POPA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE FRĂȚILĂ CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ANGHEL CHIRU MEMBRU
Prof.dr.ing. ION COPAE MEMBRU
Conf.dr.ing. MARIUS BĂȚĂUȘ MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței, nr. 313.