TARANU LUCIAN-VIOREL – Sustinerea publica a Tezei de doctorat, in data de 24 februarie, ora 10:00 in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica

În data de 24.02.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: ACUMULAREA ȘI EFECTELE SARCINII SPAȚIALE ÎN IZOLAȚIILE JONCȚIUNILOR CABLURILOR DE CC / ACCUMULATION AND EFFECTS OF SPACE CHARGE IN DC CABLE JOINTS

CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND SOLICITĂRILE DEZVOLTATE ÎN SISTEMELE UZUALE FOLOSITE PENTRU ANCORAREAECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE AGABARITICE TRANSPORTATE / THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING THE STRESSES DEVELOPED IN SYSTEMS COMMONLY USED FOR ANCHORING TRANSPORTED OVERSIZED TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

In data de 12.02.2021, la ora 11:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul: CERCETĂRI TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE PRIVIND SOLICITĂRILE DEZVOLTATE ÎN SISTEMELE UZUALE FOLOSITE PENTRU ANCORAREAECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Nikolay DJOURELOV / Positron Annihilation Data in Positronium Forming Substances

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Scoala Doctorala de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Positron Annihilation Data in Positronium Forming Substances” elaborată de Nikolay DJOURELOV, de la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” (IFIN-HH)/ELI-NP, CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE

CSP I dr.ing. Bogdan Alexandru SAVA / Materiale vitroase și sticlo-ceramice macro- și nano-structurate cu proprietăți optice, optoelectronice, magnetice și biologice: obținere, caracterizare și aplicații

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Materiale vitroase și sticlo-ceramice macro- și nano-structurate cu proprietăți optice, optoelectronice, magnetice și biologice: obținere, caracterizare și aplicații” elaborată de CSP I dr.ing. Bogdan Alexandru SAVA, de la Institutul National

Conf.dr.ing. Mihai SANDULEAC / Sisteme electroenergetice hibride AC/DC pentru viitoarele orașe și comunități inteligente reziliente și cu emisii scăzute de carbon, bazate pe sisteme SCADA, FACTS/FACDS și microrețele

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Energetica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Sisteme electroenergetice hibride AC/DC pentru viitoarele orașe și comunități inteligente reziliente și cu emisii scăzute de carbon, bazate pe sisteme SCADA, FACTS/FACDS și microrețele” elaborată de Conf.dr.ing. Mihai SANDULEAC, titular la Universitatea POLITEHNICA

Conf.dr.ing. Dan Florin NITOI / CERCETĂRI ŞI CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA ULTRASUNETELOR ÎN DOMENIUL INGINERIEI INDUSTRIALE – 26.03.2021, ora 12.00.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Industriala, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Cercetari si contributii privind utilizarea ultrasunetelor in domeniul ingineriei industriale”, elaborată de Conf.dr.ing. Dan Florin Nitoi, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica. CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA

CS I Ciprian ILIESCU / Micro- and Nanotechnologies for Chemical Engineering

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie chimica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Micro- and Nanotechnologies for Chemical Engineering” elaborată de CS I Ciprian ILIESCU, angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT) din Bucureşti. / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/

Conf.dr.ing. Alexandru Mihai GRUMEZESCU / Nanostructuri pentru aplicatii biomedicale – 19.03.2021, ora 10:00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Nanostructuri pentru aplicatii biomedicale” elaborată de Conf.dr.ing. Alexandru Mihai GRUMEZESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII Propunere componenta