CS I Ciprian ILIESCU / Micro- and Nanotechnologies for Chemical Engineering

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie chimica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Micro- and Nanotechnologies for Chemical Engineering” elaborată de CS I Ciprian ILIESCU, angajat la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT) din Bucureşti.

/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html