Conf.dr.ing. Dan Florin NITOI / CERCETĂRI ŞI CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA ULTRASUNETELOR ÎN DOMENIUL INGINERIEI INDUSTRIALE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Industriala, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Cercetari si contributii privind utilizarea ultrasunetelor in domeniul ingineriei industriale”, elaborată de Conf.dr.ing. Dan Florin Nitoi, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Propunerea pentru componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html