CSP I dr.ing. Bogdan Alexandru SAVA / Materiale vitroase și sticlo-ceramice macro- și nano-structurate cu proprietăți optice, optoelectronice, magnetice și biologice: obținere, caracterizare și aplicații

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Materiale vitroase și sticlo-ceramice macro- și nano-structurate cu proprietăți optice, optoelectronice, magnetice și biologice: obținere, caracterizare și aplicații” elaborată de CSP I dr.ing. Bogdan Alexandru SAVA, de la Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei,

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Propunere componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html