Nikolay DJOURELOV / Positron Annihilation Data in Positronium Forming Substances


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Scoala Doctorala de Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ” Positron Annihilation Data in Positronium Forming Substances” elaborată de Nikolay DJOURELOV, de la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” (IFIN-HH)/ELI-NP,


CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Propunerea pentru componenta comisiei de abilitare.


Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html