Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Nanostructuri pentru aplicatii biomedicale” elaborată de Conf.dr.ing. Alexandru Mihai GRUMEZESCU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Propunere componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html