Conf.dr.ing. Mihai SANDULEAC / Sisteme electroenergetice hibride AC/DC pentru viitoarele orașe și comunități inteligente reziliente și cu emisii scăzute de carbon, bazate pe sisteme SCADA, FACTS/FACDS și microrețele

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Energetica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Sisteme electroenergetice hibride AC/DC pentru viitoarele orașe și comunități inteligente reziliente și cu emisii scăzute de carbon, bazate pe sisteme SCADA, FACTS/FACDS și microrețele” elaborată de Conf.dr.ing. Mihai SANDULEAC, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

 Propunerea pentru componenta comisiei de abilitare.

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html