Dezvoltarea de noi aliaje cu modul de elasticitate scăzut pentru aplicații biomedicale / Development of New Low Modulus Alloys for Biomedical Applications / DOBRI Gabriel – 26.09.2023, ora 09:00

În data 26.09.2023, la ora 09:00,  în sala JF 002, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea de noi aliaje cu modul de elasticitate scăzut pentru aplicații biomedicale / Development of New Low Modulus Alloys for Biomedical

Fenomene specifice la procesarea termomecanică a aliajelor inoxidabile de tip super duplex / Specific Phenomena Occuring During Thermomechanical Processing Of Super-Duplex Stainless Steel (SDSS) Alloys / CĂPRĂRESCU (COJOCARU) Elisabeta Mirela – 25.09.2023, ora 14:00

În data 25.09.2023, la ora 14:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Fenomene specifice la procesarea termomecanică a aliajelor inoxidabile de tip super duplex / Specific Phenomena Occuring During Thermomechanical Processing Of Super-Duplex

Proiectarea, elaborarea și caracterizarea de noi aliaje biocompatibile β-Ti / Design, Development And Characterization Of New Biocompatible β-Ti Alloys / GHICA Ștefan Ioan – 22.09.2023, ora 10:00

În data 22.09.2023, la ora 10:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Proiectarea, elaborarea și caracterizarea de noi aliaje   biocompatibile β-Ti / Design, Development And Characterization Of New Biocompatible β-Ti Alloys elaborată de

Valorificarea energetică a resurselor de biomasă vegetală prin gazeificare / SIMION Iulia – 29.09.2023, ora 12:00

În data de 29.09.2023, la ora 12:00,  în sala EH 001, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea energetică a resurselor de biomasă vegetală prin gazeificare  elaborată de SIMION Iulia rezumat­­_ro / rezumat_en  în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de

Analiza și diagnosticarea prin modele în elemente finite a stărilor de funcționare defectuoasă a mașinilor electrice / Finite Element Analysis and Diagnosis of Electrical Machines Faulty Operation States / CONSTANTIN Alexandru-Ionel – 29.09.2023, ora 12:00

În data de 29.09.2023, la ora 12:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Analiza și diagnosticarea prin modele în elemente finite a stărilor de funcționare defectuoasă a mașinilor electrice / Finite Element Analysis and Diagnosis of

Cercetări privind conceperea şi dezvoltarea unui membru inferior protetic bionic, controlat cu o cască neuronală / Research on the Design and Development of a Bionic Prosthetic Lower Limb Controlled with a Neural Headset / DRĂGOI Marius – Valentin – 29.09.2023, ora 11:00

In data de 29.09.2023, ora 11:00,  sala  CA 012   va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind conceperea şi dezvoltarea unui membru inferior protetic bionic, controlat cu o cască neuronală / Research on the Design and Development

Schlieren cantitativ comparativ pentru caracterizarea parametrilor gazodinamici ai curgerilor turbulente / Schlieren cantitativ comparativ pentru caracterizarea parametrilor gazodinamici ai curgerilor turbulente / Emilia-Georgiana PRISĂCARIU – 28.09.2023, ora 10:00

În data de 28.09.2023, la ora 10:00, în sala FA103, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul „Schlieren cantitativ comparativ pentru caracterizarea parametrilor gazodinamici ai curgerilor turbulente” elaborată de

Aliaje de titan cu rezistență mecanică ridicată și modul de elasticitate scăzut / Titanium Alloys with High Mechanical Resistance and Low Elastic  Modulus / DAN ALEXANDRU – 25.09.2023, ora 12:30

In data 25.09.2023, la ora 12:30,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Aliaje de titan cu rezistență mecanică ridicată și modul de elasticitate scăzut / Titanium Alloys with High Mechanical Resistance and Low