În data de 29.09.2023, la ora 12:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Analiza și diagnosticarea prin modele în elemente finite a stărilor de funcționare defectuoasă a mașinilor electrice / Finite Element Analysis and Diagnosis of Electrical Machines Faulty Operation States 

 elaborată de

CONSTANTIN Alexandru-Ionel

rezumat_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. LAURENȚIU- MARIUS DUMITRAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. VIRGILIU FIREȚEANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ELENA HELEREA REFERENT
CS II..dr.ing. EMIL TUDOR REFERENT
Conf.dr.ing. DANIEL ION ILINA REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.