In data 25.09.2023, la ora 12:30,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Aliaje de titan cu rezistență mecanică ridicată și modul de elasticitate scăzut / Titanium Alloys with High Mechanical Resistance and Low Elastic  Modulus 

elaborată de doamnul

DAN ALEXANDRU

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. CONSTANTIN STELIAN STAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DOINA RĂDUCANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICANOR CIMPOEȘU REFERENT
Prof .dr.ing. ANNA NOCIVIN REFERENT
Prof. dr. ing. VASILE DĂNUȚ COJOCARU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313