În data de 28.09.2023, la ora 10:00, în sala FA103, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Schlieren cantitativ comparativ pentru caracterizarea parametrilor gazodinamici ai curgerilor turbulente”

elaborată de doamna 

Emilia-Georgiana PRISĂCARIU

rezumat_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TUDOR PRISECARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Dr.ing. VALENTIN SILIVESTRU REFERENT
Prof.dr.ing. DANIEL-EUGENIU CRUNȚEANU REFERENT
Prof.dr.ing. LIVIU DRUGHEAN REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.