GRAPHENE-BASED NANOMATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS / NANOMATERIALE PE BAZĂ DE GRAFENĂ PENTRU APLICAȚII BIOMEDICALE / CHITICARU ELENA – ALINA – 17.07.2024, ora 10, sala D 018

În data de 17.07.2024, la ora 10, sala D 018, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: GRAPHENE-BASED NANOMATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS / NANOMATERIALE PE BAZĂ DE GRAFENĂ PENTRU

Teste rapide de screening pentru evaluarea calității formelor farmaceutice semisolide / Rapid Screening Tests for the Evaluation of the Quality of Semisolid Pharmaceutical Dosage Forms / ȚUCHIU Bianca-Maria (STANCA) – 18.07.2024, ora 10:00

În data de 18.07.2024, la ora 10:00,   în sala D 018, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Teste rapide de screening pentru evaluarea calității formelor farmaceutice semisolide / Rapid Screening Tests for the Evaluation of the Quality

Contribuții privind evaluarea gradului de satisfacție a clientului pe durata de viață a produsului cu aplicare în industria de automobile / Contributions on Assessing Customer Satisfaction Over the Product Lifetime with Application in the Automotive Industry / MITRACHE Alina Ioana – 24.07.2024, ora 10:30

În data de 24.07.2024, ora 10:30,  sala 2.2.  din Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind evaluarea gradului de satisfacție a clientului pe durata de viață a

Influența identificării profilurilor de sarcină ale utilizatorilor asupra piețelor de energie electrică / Influence of Identifying End Customers Load Profiles on Electricity Markets / MACSIM (DRĂGOI) Elena – Luciana – Teodora – 11.07.2024, ora 11:00

În data de 11.07.2024, la ora 11:00, în sala EI 112,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Influența identificării profilurilor de sarcină ale utilizatorilor asupra piețelor de energie electrică / Influence of Identifying End Customers Load Profiles on Electricity Markets elaborata

Cercetări experimentale privind tratamentele de suprafață prin oxidare în plasmă electrolitică / Experimental Research on Surface Treatments by Oxidation in Electrolytic Plasma / PĂTRAȘCU Ion – 11.07.2024, ora 10:00

În data 11.07.2024, la ora 10:00,  în sala JB 110, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări experimentale privind tratamentele de suprafață prin oxidare în plasmă electrolitică / Experimental Research on Surface Treatments by Oxidation in Electrolytic

Contribuții privind studiul comportării depunerilor de straturi subțiri de Cr pe aliajul Zircaloy-4, în condiții de presiune și temperatură ridicată / Contributions Regarding the Study of the Behavior of Cr Thin Layer Depositions on the Zircaloy-4 Alloy, under High Pressure and Temperature Conditions / AȘTEFĂNESEI ( DINIAȘI ) Diana – 05.07.2024, ora 11:30

În data de 05.07.2024, la ora 11:30,   în sala D 018, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind studiul comportării depunerilor de straturi subțiri de Cr pe aliajul Zircaloy-4, în condiții de presiune și temperatură ridicată

Densificarea obiectelor în internetul lucrurilor pentru sisteme ultra fiabile și cu latență redusă / Internet of Things Densification for Ultra-Reliable and Low-Latency Systems / SEFATI SEYED SALAR – 12.07.2024, ora 11:00

În data de 12.07.2024, la ora 11:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică Telecomunicații și Tehnologia Informației, în sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Densificarea obiectelor în internetul lucrurilor pentru sisteme ultra fiabile

Materiale spongioase pe bază de colagen, piroxicam și ciprofloxacină pentru aplicații chirurgicale / Spongy Materials Based on Collagen, Piroxicam and Ciprofloxacin for Surgical Applications / IOAN Daniel – Cristian – 03.07.2024, ora 12:30

În data de 03.07.2024, la ora 12:30,  în sala D 018 , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Splaiul Independenței nr.313, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Materiale spongioase pe bază de colagen, piroxicam și ciprofloxacină pentru aplicații chirurgicale / Spongy