În data de 14.12.2020, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: PROIECTAREA ȘI CONTROLUL PROCESELOR EFICIENTE ENERGETIC PENTRU DESHIDRATAREA BIOETANOLULUI ȘI A BIOBUTANOLULUI / DESIGN AND CONTROL OF ENERGY-EFFICIENT PROCESSES FOR BIOETHANOL AND BIOBUTANOL DEHYDRATION

elaborată de

PATRAȘCU IULIAN,

REZUMAT_RO/REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat NGINERIE CHIMICĂ,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Conf.dr.ing. OANA CRISTINA PÂRVULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. COSTIN SORIN BÎLDEA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ANTON ALEXANDRU KISS MEMBRU
Prof.dr.ing. VASILE – MIRCEA CRISTEA MEMBRU
Prof.dr.ing. VASILE LAVRIC MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: carmen.stancescu@upb.ro și, astfel, veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.