În data de 18.04.2022, la ora 14:00, va avea loc în sala G 02, din cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul activităţilor logistice aeronautice. Studiu asupra proceselor de handling / Management of Aeronautical Logistics Activities. Study on Handling Processes

 elaborată de

DINU Cornel,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,  domeniul de doctorat INGINERIE AEROSPAȚIALĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Conf.dr.ing. DANIEL EUGENIU CRUNTEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ION FUIOREA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ADRIAN – MIHAIL STOICA REFERENT
C-dor (r) Prof.dr.ing. MIRCEA BOȘCOIANU REFERENT
Cpt. C-dor Conf.dr.ing. CIPRIAN – MARIUS  LARCO REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313