Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare şi de transesterificare ce utilizează catalizatori de tip enzime sau de tip răşini / US and/or MW Intensification of Esterification and Transesterification Processes using Enzyme or Resin Catalysts / SĂULESCU (VARTOLOMEI) Anamaria – 29.03.2022, ora 14:30

În data de 29.03.2022, la ora 14:30, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare

Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques for Intensifying the Synthesis of Liquid Biofuels / VLAICU Alexandru – 29.03.2022, ora 12:00

În data de 29.03.2022, la ora 12:00, sala A 308 (campus Polizu), din cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi / Unconventional Techniques

Contribuții privind eficientizarea soluțiilor de conversie și stocare a energiei regenerabile / Contributions Regarding the Efficiency of Converting and Storage of Renewable Energy / LUPAŞCU Andreea – Mădălina – 30.03.2022, ora 14:00

În data de 30.03.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind eficientizarea soluțiilor de conversie și stocare a energiei regenerabile / Contributions Regarding the Efficiency of

Contribuţii teoretice şi experimentale la monitorizarea parametrilor vitali folosind sisteme de control inteligent bazate pe senzori integraţi în structuri textile şi servicii cloud computing / Theoretical and Experimental Contributions to Monitoring of Vital Parameters using Intelligent Control Systems Based on Sensors Integrated in Textile Structures and Cloud Computing Services / AILENI Raluca Maria – 29.03.2022, ora 12:00

În data de 29.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuţii teoretice şi experimentale la monitorizarea parametrilor vitali folosind sisteme de control inteligent bazate pe senzori integraţi în structuri textile şi

Contribuții la studiul sistemelor optice din aparatura optoelectronică cu aplicatii  / Contributions to the Study of Optical Systems in Optoelectronic Devices with Applications / BOSTAN Gheorghe – 18.03.2022, ora 12:00

În data de 18.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la studiul sistemelor optice din aparatura optoelectronică cu aplicatii  / Contributions to the Study of Optical Systems in Optoelectronic Devices

Cercetări pentru dezvoltarea modelelor de afaceri online / Research for the Development of Online Business Models / MĂNESCU Valentin – Andrei – 25.03.2022, ora 11:00

In data de 25.03.2022, ora 11:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, în sala BN 230 si on-line, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări pentru dezvoltarea modelelor de afaceri online / Research for the Development of Online Business Models elaborată de

Cercetări privind vibrațiile sistemului roată – șină  /  Research on Wheel – Rail System Vibrations / CRUCEANU Ioan-Cristian – 18.03.2022, ora 12:00

In data de 18.03.2022, la ora 12:00, va avea loc, în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind vibrațiile sistemului roată – șină  /  Research on Wheel – Rail System Vibrations, elaborată