Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for Improving the Accuracy of the Biochemical Assays / NICULESCU Manole – Ștefan – 29.03.2022, ora 15:00

În data de 29.03.2022, la ora 15:00, va avea loc în sala de Cosiliu, din cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Metode de îmbunătăţire a acurateţei analizelor biochimice / Methods for Improving the Accuracy of the Biochemical Assays  elaborată de