Erasmus+ / Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices / DIGI4ME

Health sector skill alliance for creating innovative and efficient VET programmes and improving the digital Skills of medical physics and health professionals DIGI4ME, Agreement Number 621673-EEP-1- 2020-1-EL-EPPKA2-SSA Activități de pilotare a lumii virtuale din cadrul proiectului DIGI4ME – Alianța abilităților din sectorul sănătății pentru crearea de programe inovatoare și eficiente de VET și îmbunătățirea abilităților

Interfete in elaborarea si caracterizarea unor aliaje metalice biodegradabile si non biodegradabile / VOICU Manuela – Elena – 6.10.2023, ora 11.00

In data de 6.10.2023, la ora 11.00, in sala D018, in cadrul Scolii Doctorale  de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat Interfete in elaborarea si caracterizarea unor aliaje metalice biodegradabile si non biodegradabile  elaborată de