Studiu aplicativ al influenței riscurilor asupra persoanelor fizice și al sistemului de evaluare a riscurilor în domeniul S.S.M. în cadrul unităților de producție detergenți / Applied Study of the Influence of Risks on Natural Persons and of the Health and Safety Risk Assessment System within Detergent Production Units / TUDOSE (BULBOACĂ) Eugenia – 28.08.2023, ora 10:00

In data de 28.08.2023, ora 10:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiu aplicativ al influenței riscurilor asupra persoanelor fizice și al sistemului de evaluare a riscurilor în domeniul S.S.M. în cadrul unităților de