In data de 28.08.2023, ora 10:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studiu aplicativ al influenței riscurilor asupra persoanelor fizice și al sistemului de evaluare a riscurilor în domeniul S.S.M. în cadrul unităților de producție detergenți / Applied Study of the Influence of Risks on Natural Persons and of the Health and Safety Risk Assessment System within Detergent Production Units

elaborată de doamna

TUDOSE (BULBOACĂ) Eugenia

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing Irina SEVERIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Oana Roxana CHIVU
Referent Prof.univ.dr.ing. Roland Iosif MORARU
Referent Prof.univ.dr.ing. Dan Florin NIȚOI
Referent C.S.I dr.ing. Doru-Costin DARABONT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.