În data de 14.07.2023, la ora 10:00,  sala D 018, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Normalități și anormalități în exploatarea conformă și excesivă a pilelor secundare de tip Li-polimer / Normalities and Abnormalities During the Proper and Excessive Use of Li-Polymer Rechargeable Batteries

elaborată de domnul

BENGA Florin – Mihai

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. OANA PÂRVULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DĂNUȚ-IONEL VĂIREANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICOLAE VASZILCSIN REFERENT
Prof.dr.ing.  PETRU ILEA REFERENT
Prof.dr.ing. ANCA COJOCARU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313