s.l.dr.ing. VANCEA Cosmin Nicolae / Imobilizarea și valorificarea deșeurilor solide în matrici vitroase și vitroceramice în contextul conceptului de economie circulară – 5.07.2023, ora 11:00, sala L101

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Inginerie Chimica si Biotehnologii, domeniul de doctorat Ingineria Mediului – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Imobilizarea și valorificarea deșeurilor solide în matrici vitroase și vitroceramice în contextul conceptului de economie circulară” elaborată de s.l.dr.ing. VANCEA Cosmin Nicolae, cu functia