IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Inginerie Chimica si Biotehnologii, domeniul de doctorat Ingineria Mediului – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Imobilizarea și valorificarea deșeurilor solide în matrici vitroase și vitroceramice în contextul conceptului de economie circulară” elaborată de s.l.dr.ing. VANCEA Cosmin Nicolae, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Timisoara.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE