În data 15.12.2023, la ora 11:30,  în sala JF 004, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Studii și cercetări privind noi materiale hibride PA6/HGB/MWCNT pentru industria transporturilor / Studies and Research on New PA6/HGB/MWCNT Hybrid Materials for the Transportation Industry

elaborată de domnul

PERDUM Andrei-Ionuț

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:  

Prof.dr.ing. CRISTIAN PREDESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRA BANU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BACIU REFERENT
Prof .dr.ing. MIRCEA TIEREAN REFERENT
Prof.dr.ing. ȘTEFAN VOICU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro..

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313