În data de 15.12.2023, ora 10:00,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea proiectării  și testării echipamentelor individuale de protecție / Optimizing the Design and Testing of Personal Protective Equipment
elaborată de

BADEA Daniel Onuț

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Irina SEVERIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Oana-Roxana CHIVU
Referent Prof.univ.dr.ing. Lucian Ionel CIOCA
Referent Prof.univ.dr.ing. Timur Vasile CHIȘ
Referent Prof.univ.dr.ing. Dan Florin NIȚOI

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.