În data de 29.11.2023, la ora 13:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferințe , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Splaiul Independenței nr.313, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Optimizarea metodelor de sinteză a nanoparticulelor pentru sisteme cu eliberare controlată de medicamente  / Optimization in Nanoparticle Synthesis Methods for Drug Delivery Systems

elaborata de doamna:

CHIRCOV (UNCU) Cristina

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ADELINA IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr. ALEXANDRU SCAFA-UDRIȘTE REFERENT
Conf.dr. FLORICA BĂRBUCEANU REFERENT
Prof.dr.ing. OVIDIU CRISTIAN OPREA REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313